Over de GSC

Logo GSC - groot

Stichting Groninger Songwriter Circle (GSC) is in september 2012 opgericht door singer-songwriters Marike Broekema en Cees Reezigt. Beiden wilden een netwerk gaan bieden voor alle liedjesschrijvers in Groningen, in de breedste zin van het woord.

De GSC begint vanaf september 2012 met één maandelijkse jamsessie en één maandelijkse singer-songwriteravond. Vanaf maart 2013 neemt cellist Charles Belfor regelmatig  de organisatie van een singer-songwriteravond op zich.  Nieuwe locaties om de verschillende avonden te organiseren volgden.

Eind 2013 voegt singer-songwriter / gitarist Kerwin Pauptit zich bij de organisatie. Samen met Charles organiseert hij de jamsessies. Cees Reezigt gaf in dezelfde tijd aan helaas geen tijd meer te hebben. Vanaf april 2014 ontstaat er een vruchtbare samenwerking met HanzeCAST, dé culturele organisatie van de Hanzehogeschool te Groningen. Vanaf die maand organiseert de GSC wekelijkse lunchconcerten op de Hanzehogeschool, die zou doorgaan tot het einde van HanzeCAST, december 2015.

Op 1 mei 2014 wordt de GSC een stichting, om zo nog beter te gaan voorzien in de behoeftes van singer-songwriters in Groningen en omgeving. De rest van het jaar 2014 is het nieuwe bestuur voornamelijk bezig geweest met het continueren van het werk dat was gedaan voor de switch naar stichting als rechtsvorm.

In januari 2015 organiseert de GSC voor het eerst CircleSonic, in De Spieghel. Het wordt een groot succes! In de loop van 2015 is voorlopig afgezien van het organiseren van jamsessies, nu er al voldoende aanbod van dergelijke sessies is in Groningen stad. Er volgen nieuwe samenwerkingen: zoals de zogeheten MuseumSessies georganiseerd in Museum De Buitenplaats, een samenwerking met de KEI-week, en een podium op De Nacht van Kunst en Wetenschap. Op 22 augustus 2015 organiseert de GSC samen met Gewaagd Entertainment voor de tweede keer de droogwareninzameling Uit de Kast! In oktober 2015 wordt de eerste GSC CD gepresenteerd in Simplon. Eind 2015 wordt bekend dat Charles zich gaat richten op andere muzikale projecten. Dennis Broekema voegt zich vanaf januari 2016 bij de organisatie als penningmeester.

In 2016 is de tweede editie van CircleSonic, in Simplon, en worden er wederom de MuseumSessies georganiseerd, deze keer ook met optredens van Tangarine & Tim Knol. Ook is de derde editie van Uit de Kast! Ook is er weer een samenwerking met De Nacht van Kunst en Wetenschap, een nieuwe samenwerking met Festival De Opening in Emmen, en wordt er gebroed op nieuwe samenwerkingen.

Ook 2017 is weer een mooi jaar. Op zaterdag 14 januari was er de derde editie van CircleSonic, in Huize Maas, met maar liefst 300 bezoekers! Vervolgens is er een nieuwe samenwerking gestart met het prachtige DOT in Groningen stad, en programmeren we weer onze singer-songwriters bij de MuseumSessies in Museum De Buitenplaats.

Het bestuur bestaat uit:

Marike Broekema (voorzitter)

Kerwin Pauptit (secretaris)

Dennis Broekema (penningmeester)

De GSC organiseert op dit moment eens per maand een avond in Café Singelier, waar twee of drie acts een avondvullend programma spelen (uitgezonderd de maanden juli en augustus) en worden er enkele GSC avonden georganiseerd in het prachtige Groningse dorp Onderdendam. Ook organiseren we op de laatste zondagmiddag van de maand een singer-songwritermiddag in het prachtige DOT, in Groningen stad. Daarnaast werken we onder andere samen met Museum De Buitenplaats, Let’s Gro, De Nacht van Kunst & Wetenschap, gemeente Groningen, provincie Groningen, Festival De Opening, en meer.

In de zomer van 2017 is gezocht naar een vervangend bestuur om vanaf 2018 het stokje over te nemen van het huidige bestuur. Dat is helaas niet gelukt. Daarom is in december 2017 het laatste reguliere evenement geweest. Op zaterdag 13 januari volgt het eindfeest.